Adviesgroep

Marlies

Marlies Krul-Seen

Vanuit mijn overtuiging dat er behoefte is aan een zorgaanbod dat zowel ouderen helpt als mantelzorgers ontlast, ben ik betrokken geraakt bij ZZZelf. Ik geloof in de toegevoegde waarde van dit concept en lever er graag mijn bijdrage aan. Die is niet altijd voor de hand liggend: met een juridische en een bouwkundige achtergrond ben ik inmiddels ruim 30 jaar werkzaam als manager en adviseur in het fysieke domein. Bij ZZZelf ervaar ik dat juist concepten uit de ene omgeving hun toegevoegde waarde kunnen hebben in een andere.

Mei-Hwa

Mei Hwa Liem-Lim

De zorg en haar veranderingen: uit ervaringen in mijn praktijk zie ik dat de behoefte in zorg toeneemt terwijl het aanbod juist afneemt. ZZZelf vult deze extra behoefte aan zorg perfect aan. Ik draag graag bij aan ZZZelf door advies te geven over zorg vanuit mijn praktijk ervaringen en het koppelen van de behoeften van de mensen aan het aanbod van ZZZelf. Ik ben 29 jaar eigenaar van Fysiotherapie- en Acupunctuurpraktijk M.H. Liem-Lim in Rotterdam.

Ellen

Ellen van den Boogaard

Het scheiden van wonen en zorg krijgt nu echt zijn weerslag op de samenleving. Dit vraagt om een andere aanpak in het verlenen van zorg en het geven van aandacht. ZZZelf heeft hiervoor mooie oplossingen. Tevens vergt het aanpassingen op het gebied van wonen. Ik ben 25 jaar werkzaam bij woningbouwcorporaties en heb veel ervaring opgedaan in het realiseren van seniorenwoningen, veelal in samenspraak met de ouderen. Deze ervaring en de kennis op de woningmarkt wil ik graag met ZZZelf delen. 

Anja

Anja Tijdhof

Maatschappelijke betrokkenheid en de wens om een bijdrage te leveren aan de sociale vraagstukken van deze tijd. Dat is mijn drive om bij ZZZelf betrokken te zijn. Mijn ervaring heb ik opgedaan in verschillende rollen en functies binnen het Sociaal Domein, o.a. op het gebied van sociale werkvoorziening, schuldhulp, bewind, en ouderenzorg. Daarnaast ben ik 7 jaar zelfstandig ondernemer geweest in de watersport. Deze tijd vraagt om nieuwe maatschappelijke initiatieven zoals ZZZelf. Met mijn kennis en ervaring wil ik daar graag een bijdrage aan leveren.

 

 

 

Zonder Zorgen Zelfstandig